”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling”

 

I boken ”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” berättas på ett praktiskt sätt och med många exempel hur vi tänker, känner och handlar både som privatpersoner och i offentliga sammanhang. Det är en kunskap som bland annat ger pedagoger en möjlighet att förstå och bedöma sina elevers kunskaper och vara ett stöd i deras utveckling. Detta är en ny bok av Berit Bergström och kan ses som en fördjupning och uppföljning av boken ”Alla barn har särskilda behov”.

Förstå olikheter…

 

 

Utvärdering av tio år med Human Dynamics

I Sverige har utbildningar i Human Dynamics haft särskilt stor spridning inom förskola och skola. En utvärdering från 2012 där 113 förskolepedagoger medverkade hade som syfte att undersöka hur förskolepersonalen i Osby kommun uppfattat värdet av att ha använt kunskapen om Human Dynamics under tio år. Inom kort kommer du kunna ladda ner utvärderingen här.