Om Human Dynamics

Human Dynamics är ett konkret verktyg som ger en större insikt i vårt eget och andras sätt att fungera. Genom att förstå hur våra tankar, känslor och handlingar samspelar får vi en ökad medvetenhet och djupare förståelse för olika arbetsprocesser, olika sätt att lära och olika behov i exempelvis kommunikation.

.

Olika kommunikationsbehov

Vilka kommunikationsbehov har du?

Tre principer

Human Dynamics beskriver samspel mellan dessa tre aspekter av mänskligt liv utifrån tre principer, den mentala (tanke), den emotionella (känsla) och den fysiska (handling). Vi har alla dessa tre principer, vars samspel bildar olika ”grundmönster” som påverkar hur vi går till väga när vi ska lära oss något nytt eller lösa en uppgift.

Att sätta ord på olikheterna

I grunden handlar det om olika sätt att bearbeta information och om att våra arbetsprocesser kan vara mer linjära, associativa eller systemiska. Det får stor betydelse för våra drivkrafter och hur vi gör för att t ex föra ett arbete framåt och nå ett bra resultat. Man ser hela tiden uttryck för dessa olika grundmönster överallt, i arbetsliv och privatliv, och de skapar både friktion och dynamik. Kunskaper om Human Dynamics hjälper oss att sätta ord på olikheterna, att se värderingsfritt på dem och låta dem bli en tillgång i stället för irritationsmoment.

 Läs mer

 

 

 


 
Comments are closed.