Certifieringsutbildning

För att få arbeta med Human Dynamics utbildningsprogram och arbetsmaterialen krävs att man genomgått Human Dynamics certifieringsprogram.

Nätverket Human Dynamics Sweden

Samtliga utbildare som genomgått Human Dynamics facilitatorprogram är kopplade till nätverket Human Dynamics Sweden och får därigenom kontinuerlig uppdatering och fortbildning. Detta för att säkerställa kvaliteten på uppdrag och program som erbjuds marknaden. Nätverket möts två gånger per år för fortbildning, erfarenhetsutbyte och reflektion över de program vi erbjuder. Vid genomförandet av uppdrag arbetar vi  två och två, där våra olikheter som facilitatorer stärker kvaliteten på programmet så att vi bättre kan ta till vara kundens behov.

Eduvelop AB har sedan 1989 ansvaret för Human Dynamics i Norden. Det innebär att företaget utbildar utbildare som därefter blir certifierade av Human Dynamics International.  Eduvelop AB uppdaterar även kontinuerligt Human Dynamics utbildningsprogram  i nära samarbete med Human Dynamics International.

För information om certifieringsutbildning 2014 kontakta Charlotta Dybeck.

Nordisk kontaktperson Charlotta Dybeck, EduVelop AB

 

 

 

Comments are closed.