Lära och leda

Nu finns möjligheten att arbeta vidare med Human Dynamics i en fördjupning kring ledarskap och personlig utveckling. Programmet riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, är chef eller har en arbetsledande funktion på din arbetsplats och som genomgått Human Dynamics grundutbildning.

Om programmet

Vi arbetar med olika övningar som stärker de tre principerna, övningar som du sedan kan fortsätta med i ditt vardagliga arbete. Det kommer även ges tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kring användningen av Human Dynamics som ett verktyg i ledarskapet.

Syftet

Syftet med programmet är att du som gått Human Dynamics grundprogram ska få ytterligare insikter och förmåga att använda Human Dynamics i din verksamhet.

Innehåll:

• Lärprocesser
• Ledarskap
• Övningar för utveckling av den mentala, emotionella och fysiska principen
• Handledning kring egna utvecklingsmål

Metod

Programmet är en processutbildning  där vi arbetar med färdiginspelade filmer, skrivet kursmaterial, praktiska övningar, egen reflektion, gruppuppgifter och diskussioner. För utveckling av de tre principerna använder vi praktiska övningar med musik, rörelse och bild.

Datum för aktuella utbildningar

 

 

Comments are closed.