Grupputveckling

Monika Strömberg, fd enhetschef på Cyt. Lab. Karolinska Universitetssjukhuset

Jag hörde om Human Dynamics från en av mina anställda, som tyckte att det kunde vara en metod för att stärka samarbetet på avdelningen. På den tiden kunde jag ha svårt att förstå personer som var mycket olika mig själv. Exempelvis kunde jag bli väldigt otålig när folk inte kunde ge mig ett svar här och nu. Likaså tyckte jag att det var illojalt när folk inte uttryckte sin mening i diskussioner. Jag tyckte faktiskt att det var besvärligt att vi var så olika.

Kort efter det (att jag hade gått kursen) skedde omfattande organisationsförändringar på Karolinska Universitetssjukhuset, som bland annat betydde sammanslagning av avdelningar. För alla, ledare som medarbetare, innebar det stora förändringar. Många kände sig pressade och vardagen präglades av en ”vi och dom”-kultur.Ledningsgruppen var också ny i sin sammansättning, med de problemställningar det gav. Jag berättade om min upplevelse av Human Dynamics och det beslutades att hela ledningsgruppen, samt ledare och nyckelpersoner från andra avdelningar på sjukhuset, tillsammans skulle delta på en Human Dynamics-utbildning.

Den gemensamma upplevelsen, och den gemensamma kunskap vi fick, resulterade i att gruppen blev samlad och kunde fungera som ett team. Nu var vi inte längre ”vi och de andra”, med de frustrationer som det hade betytt och som vi hade slösat en massa energi på. Efter Human Dynamics-utbildningen, kunde det naturligtvis fortfarande uppstå konflikter, men vi hade nu en gemensam referensram, och en gemensam förståelse för varför de uppstod – och hur vi kunde tackla dem. Det betydde att konflikter inte längre hamnade på ett personligt plan som tidigare, då någon kunde känna sig väldigt kränkt eller åsidosatt. Istället var konflikterna nu av neutral karaktär.

Genom Human Dynamics, och den insikt vi fick i de olika grundmönstren, uppnådde vi en gemensam referensram och en gemensam förståelse för de mekanismer som påverkar oss i kommunikationen och i samarbetet. Och även om några omedelbart samarbetar bättre än andra, så har vi förstått att olikheter är en styrka och en resurs som vi ska utnyttja.

Vi anser att kunskapen om Human Dynamics är ett viktigt led i ett gott och effektivt samarbete. Så när det kommer nya ledare i gruppen, deltar de också så snart som möjligt i en Human Dynamics utbildning.

”Vi har förstått att olikheter är en styrka och en resurs som vi ska utnyttja.”

 

 

 

 

 

Comments are closed.