Skolutveckling/pedagogisk verksamhet

Human Dynamics är ett konkret verktyg som hjälper pedagoger att få syn på sitt eget sätt att lära och lösa uppgifter, samt förstå mer av andra sätt att lära. Då kan de bättre anpassa sitt pedagogiska arbete till att möta olika barns behov och utvärdera  pedagogiska metoder som de använder.

Under 2011 gick förskolepedagoger och lärare från Möndals kommun utbildning i Human Dynamics. På Bifrostförskolan i Möndal har personalen med hjälp av kunskapen om Human Dynamics börjat att förändra miljön för barnen på förskolan.

    Gå till Youtube

Här kan du se hur Kringlaskolan i Södertälje arbetar med Human Dynamics på sin skola. På Youtube visas ett klipp som beskriver arbetet.

      Gå till Youtube

Läs också utvärderingen från Osby kommun där all förskolepersonal fått utbildning i Human Dynamics under mer än tio år.

Beställ utvärderingen


 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.