Utbildningsprogram

Human Dynamics utbildningsprogram är processinriktade, där du genom din medverkan ges möjlighet till ett aktivt och personligt lärande. Du får ett unikt tillfälle att i samspel med andra utforska ditt eget och andras sätt att tänka och agera i olika situationer. Utbildningarna genomförs både som öppna utbildningar med deltagare från olika organisationer och som företagsinterna insatser. De företagsinterna programmen skräddarsys efter kundens önskemål och inriktning.

Alla utbildningar och program genomförs av certifierade utbildare.

 

 

 

Comments are closed.