Bemötande

Human Dynamics inom Landstinget i Jönköping län

Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvård, med undervisning eller försäljning, är ett gott bemötande centralt för att nå fram till den du vänder dig till. Inom hälso- och sjukvården är det goda bemötandet även en viktig faktor för ett gott behandlingsresultat. Det handlar bland annat om att bekräfta patientens upplevelse, respektera patienten som individ och säkerställa att patienten får den information han eller hon behöver. Detta förhållningssätt ställer stora krav på förmågan att kommunicera och visa empati. Det är viktigt att vara medveten om sitt eget förhållningssätt, för att kunna möta en annan individs behov.

Inom Landstinget i Jönköpings län används kunskapen om Human Dynamics för att utveckla personalens förhållningssätt till patienterna och stärka det goda bemötandet. De som gått utbildningen upplever framför allt att de blivit mer lyhörda för olika personers kommunikationsbehov, så att de kan presentera informationen på olika sätt. De har också fått en ny förståelse för hur, och varför, de själva reagerar i olika situationer kopplat till patientmöten. Med denna förståelse blir det lättare att stärka positiva situationer och förebygga situationer som annars skulle kunna leda till ett sämre bemötande.

Inger Ahlström, verksamhetschef på geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö, beskriver hur kunskapen om Human Dynamics påverkat hennes personal:
– Jag kan se att man har en ökad förståelse för hur vi är olika, hur våra patienter och närstående reagerar på olika sätt, och att man här behöver känna efter hur man ska informera och ta reda på om alla känner sig väl informerade som exempel.

Artikel av Malin Skreding Hallgren, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

 

 

 

 

 

Comments are closed.