Grundutbildning steg 1-2

Human Dynamics utbildningsprogram baseras sig på Ph. Dr Sandra Seagals studier om grundläggande mänskliga processer, hur vi fungerar, relaterar och kommunicerar med varandra, lär och utvecklas utifrån olika grundläggande mönster. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utvecklas som individ och som vill bli bättre på att förstå och tillvarata människors olikheter i samarbete med andra.

Kunskaper som programmet ger:
• Ökad självkännedom och personlig utveckling
• Ökad förståelse för olika sätt att kommunicera, lära och lösa uppgifter
• Kunskap om hur arbetsgrupper fungerar tillsammans
• Vilka styrkor och utvecklingsområden som finns

Steg 1 (två dagar)

Steg 1 ger dig kunskap och förståelse om ditt eget och andras sätt att vara, kommunicera och relatera. Du blir mer medveten om dina egna resurser och förstår bättre vad som styr processen för samspel och utveckling. Utifrån denna nya medvetenhet skapas en grund för att bygga lärande organisationer. Det handlar om människors vitt skilda kommunikationsprocesser och behov. Individer som är medvetna om sina egna behov när det gäller att kommunicera, kan upplysa andra om hur man kan möta dem för att nå bäst resultat. Det är en konst att sända så att mottagaren förstår.

Innehåll:
• Human Dynamics teori och bakgrund
• Våra olika utvecklingsvägar – personlig utveckling
• Våra olika sätt att kommunicera
• Kommunikationsbehov och funktion
• Verktyg för kommunikation

Steg 2 (två dagar)

Steg 2 ger dig kunskap om olika arbetsprocesser. Varje arbetsuppgift har en början, ett antal mellansteg och ett slutförande. Denna process tenderar att vara olika för varje grundmönster. Det gäller oavsett om uppgiften är att ta till sig nya kunskaper/färdigheter, planera en presentation, förmedla en ide, lösa ett problem eller att praktiskt genomföra något. När vi blir medvetna och värdesätter varandras olikheter kan vi skapa bättre relationer, kraftfulla arbetslag och komplettera varandra.

Innehåll:
• Karaktäristiska drag i arbetsprocessen
• Skillnader i arbetsrytmen hos olika personer
• Konkreta metoder för att möta olika behov i arbetsprocessen
• Stress och stresshantering

Datum för aktuella utbildningar

 

 

 

Comments are closed.