Bakgrund

Upphovsmän

Sandra Seagal, Ph. Dr, har sedan 1979 arbetat med att utforska Human Dynamics och att utveckla tränings- och utbildningsprogram för näringsliv, skola, hälso- och sjukvård, föräldrautbildning och tvärkulturellt brobyggande. Sandra Seagals bakgrund inom pedagogik och psykologi är basen för hennes kunskaper. Hon har bl a varit verksam som lärare, skolpsykolog och psykoterapeut.

David Horne, M.A., har varit engagerad i utvecklingsarbete kring Human Dynamics sedan 1983. Hans bakgrund som psykolog och personalutbildare har givit honom en god grund för arbetet att vidareutveckla och initiera forskning kring Human Dynamics, något som är en huvuduppgift för stiftelsen Human Dynamics Foundation som David Horne leder tillsammans med Sandra Seagal.

Historik

I Boken om Human Dynamics (Runa Förlag 2004) finns beskrivet hur det hela startade (sidorna 31-38).

1984 kom Ph.Dr Sandra Seagal och David Horne till Sverige genom en inbjudan från Sören Gyll, dåvarande koncernchef för Procordia. Seagal och Horne arbetade i fyra av Procordias företag i ett längre projekt med ledarutbildning, teamutveckling och personlig utveckling. Ett av företagen var ACO som stod inför en stor förändring i samband med att företaget gick in i Pharmacia. Engagemanget i dessa företag pågick under flera år, vilket också skapade kontakter med andra företag i Sverige. Många andra företag kom att intressera sig för Human Dynamics och deltog i utbildningar, bl a Philips, Volvo, Posten, Telia, Ericsson och Bacho.

1986 startade arbetet med Human Dynamics i den offentliga sektorn, främst inom skola och barnomsorg. I boken Alla barn har särskilda behov (Runa Förlag 2001) kan man läsa mer om hur Human Dynamics först började användas i den svenska skolan. Under de år som gått har arbetet utvecklats och Human Dynamics är idag ett mycket uppskattat verktyg inom många olika branscher.

I Norden har företaget EduVelop AB via Human Dynamics Sweden samordnat Human Dynamics verksamhet sedan 1989. I dag finns 27 certifierade utbildare i Norden, 23 av dem i Sverige. Eftersom efterfrågan på Human Dynamics utbildningar är stor planeras ytterligare certifieringsutbildningar.

För mer information kontakta: info@humandynamics.se

 

 

 

 

Comments are closed.