Kvalitetssäkring

För att få arbeta med programmen och arbetsmaterialen som hör till Human Dynamics krävs att man genomgått Human Dynamics facilitatorprogram.

Alla konsulter som genomgått facilitatorprogrammet är kopplade till nätverket Human Dynamics Sweden och får därigenom kontinuerlig uppdatering och fortbildning. Detta för att säkerställa kvaliteten på uppdrag och program som erbjuds marknaden.

Nätverket möts två gånger per år för fortbildning, erfarenhetsutbyte och reflektion över  de program vi erbjuder. Vid genomförandet av uppdrag arbetar vi  två och två, där våra olikheter som facilitatorer stärker kvaliteten på programmet så att vi bättre kan ta till vara kundens behov.

Eduvelop AB har sedan 1989 ansvaret för Human Dynamics i Skandinavien. Det innebär att företaget utbildar och certifierar facilitatorer samt kontinuerligt uppdaterar programmen.

Kontaktperson är Charlotta Dybeck.

Comments are closed.