”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling”

 

I boken ”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” berättas på ett praktiskt sätt och med många exempel hur vi tänker, känner och handlar både som privatpersoner och i offentliga sammanhang. Det är en kunskap som bland annat ger pedagoger en möjlighet att förstå och bedöma sina elevers kunskaper och vara ett stöd i deras utveckling. Detta är en ny bok av Berit Bergström och kan ses som en fördjupning och uppföljning av boken ”Alla barn har särskilda behov”.

Förstå olikheter…