Böcker

Sandra Seagal & David Horne

Boken om Human Dynamics (2004)

Human Dynamics är ett redskap för att förstå de olika processer vi människor använder när vi bearbetar information, lär in nya saker, kommunicerar med andra eller löser problem. Insikten i människors olika funktionssätt hjälper oss att medvetet verka för att stödja varje individs unika utvecklingsmöjligheter och ta till vara mänskliga resurser på bästa sätt, både individuella och kollektiva. Human Dynamics har vuxit fram ur ett omfattande arbete som inleddes 1979 och som hittills involverat hundratusentals personer från ett 25-tal kulturer.


Berit Bergström

Alla barn har särskilda behov (2001)

Hur ska vi kunna tillgodose varje barns specifika behov, om vi inte förstår de inre processer som uttrycks i barnets sätt att vara? Även om vi inser att barn går till väga på olika sätt då de ska lära sig något nytt eller lösa problem, saknar vi ofta redskap för att tolka och förstå det vi ser. När vi har dessa redskap kan vi stödja barnen i deras utveckling, som pedagoger eller föräldrar. Författaren har under många år använt Human Dynamics för att kunna sätta ord på det som man som pedagog i regel ser men inte alltid kan tolka. Hon delar med sig av dessa kunskaper och kopplar dem till forskning om lärande, bl a till Howard Gardners teorier.
.

Berit Bergström & Siv Saarukka

Pedagogikens tango (2004)

En både teoretisk och praktisk bok om utveckling, som bl a ger nya perspektiv på personlig utveckling och samarbetsinlärning genom tillämpning av Human Dynamics samt insikter om portfolio som suveränt redskap för metakognitivt lärande.Ett särskilt kapitel handlar om ledarskap i skolan. Boken integrerar teori med praktiska exempel i form av situationsbilder.

.

Berit Bergström

Att förstå olikheter (2015)

I boken ”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” berättas på ett praktiskt sätt och med många exempel hur vi tänker, känner och handlar både som privatpersoner och i offentliga sammanhang. Det är en kunskap som bland annat ger pedagoger en möjlighet att förstå och bedöma sina elevers kunskaper och vara ett stöd i deras utveckling.

Den här boken kan ses som en fördjupning och uppföljning av av boken ”Alla barn har särskilda behov” (se ovan).

.

För bokbeställningar

Bokus
Adlibris

Comments are closed.