Ledarskap

Anders Petersson, vd för PQM:

PQM är ett konsultföretag med 25 verksamhetskonsulter. Med befintlig företagsidé har de vuxit från fyra personer 1998 till dagens storlek. De första åren låg verksamhetens tyngdpunkt på projektledning av IT-tjänster för bank- och finanssektor, men successivt har tyngdpunkten förskjutits allt mer mot förändringsprojekt åt verksamheten.

Detta innebär att kompetens i ledarskap är ett avgörande fundament för vår verksamhet. Sedan tolv år tillbaka är Human Dynamics ett självklart inslag i medarbetarnas utbildning. Alla nyanställda går en fyradagars grundutbildning. Under vårt arbete med att hitta en identitet och affärsidé för företaget förstod vi att vi måste hitta något som bekräftar vår syn på ledarskap. Vi hade alla gått flera utbildningar/seminarier i beteendefrågor där man skall svara på en rad mer eller mindre motsägelsefulla frågor och på basis av svaren får man veta vilken typ av personlighet man har. Efter en kort tid har man glömt det mesta.

Vi sökte något annat och av en slump deltog vi i en grundkurs i Human Dynamics och upptäckte att det var något helt annat.Du äger själv processen och utforskar själv ditt sätt att vara. Det tilltalade mig. Dessutom är det bara tre processer att hålla reda på. Det var enkelt att ta till sig Human Dynamics och även om man inte till vardags tänker på att man använder det som ett verktyg för att förstå så gör man faktiskt det. Kunskaperna finns där. Att vara konsult innebär att hela tiden ingå i nya arbetsgrupper. Det är nödvändigt att kunna samspela med alla slags människor så att man alltid når ett resultat som kunden är nöjd med. Man måste kunna kommunicera och förhandla, kunna hantera konflikter etc. Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla dessa förmågor hos våra anställda, bl.a. i workshopform. Varje månad arbetar vi med ett tema eller en frågeställning i grupper som hela tiden förändras, just för att vi ska tränas i att arbeta i nya konstellationer som gör oss rustade för arbetet ute hos kunden. Det är ju där de konstruktiva processerna bedrivs.

Att peka på något enskilt, konkret där Human Dynamics varit avgörande är svårt, men det faktum att medarbetarna stannar kvar i företaget – vi har få avgångar – och att kunderna trivs med oss säger givetvis något om hur vi arbetar och där är Human Dynamics ett viktigt inslag. Jag har också insett att om jag haft kunskaper om Human Dyanmics tidigare hade jag kunnat hantera några riktigt knepiga relationer bättre.Mina kunskaper i Human Dynamics ger mig ytterligare en pusselbit när jag ska fördela olika uppdrag till rätt konsult. Man måste förstås vara vaksam på att inte den vetskapen ger låsningseffekter i stället för att öppna för en mer öppen syn på vad en medarbetare skulle kunna ges för utmaningar.

 

 

 

 

 

Comments are closed.