”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling”

 

I boken ”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” berättas på ett praktiskt sätt och med många exempel hur vi tänker, känner och handlar både som privatpersoner och i offentliga sammanhang. Det är en kunskap som bland annat ger pedagoger en möjlighet att förstå och bedöma sina elevers kunskaper och vara ett stöd i deras utveckling. Detta är en ny bok av Berit Bergström och kan ses som en fördjupning och uppföljning av boken ”Alla barn har särskilda behov”.

Förstå olikheter…

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.