Human Dynamics

Ett verktyg för utveckling

God självinsikt hos individer och arbetsgrupper leder till större engagemang, bättre kommunikation och ökad effektivitet. Human Dynamics är ett verktyg som bidrar till att utveckla självinsikt genom att visa på olikheter i sätt att kommunicera, lösa uppgifter, lära och utvecklas. Med hjälp av våra utbildningar och program skapas effektiva team där allas resurser tas tillvara och gruppen utvecklas optimalt.

”Human Dynamics har gått hem i vår organisation. Många vittnar om att de tidigare utgått från att alla tänker på samma sätt men att de nu har en ökad förståelse och acceptans för varandras olikheter. Human Dynamics har definitivt gynnat samverkan och är ett enkelt hjälpmedel för att öka förståelsen för såväl sitt eget som andras sätt att verka, vara och utvecklas.” (Håkan Pallin, personaldirektör, SVA)

Läs mer

För individer, grupper och organisationer

Att vi alla fungerar olika innebär både utmaningar och möjligheter. Human Dynamics ger företag och organisationer verktyg som drar fördel av olikheterna i stället för att det blir ”grus i maskineriet”. Genom ökad förståelse för varandra skapas ett öppet och kreativt klimat där alla är motiverade att göra sitt bästa.

Human Dynamics hjälper oss också att sätta fingret både på vad vi själva kan behöva utveckla och vad som kan utvecklas inom verksamheten. Programmen är processinriktade, där deltagarna tillsammans utforskar olika sätt att fungera och nya möjligheter till utveckling på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

”Du äger själv processen och utforskar själv ditt sätt att vara. Det tilltalade mig.” (Anders Petersson, VD PQManagement AB)

Läs mer om olika användningsområden och
exempel på organisationer som använder Human Dynamics

 

Human Dynamics Sweden som ingår i EduVelop AB representerar Human Dynamics International i Sverige. I Human Dynamics Swedens nätverk ingår alla som är certifierade att använda Human Dynamics utbildningsprogram.

Är du nyfiken på att använda Human Dynamics i din verksamhet?

Aktuella utbildningar för dig som vill lära mer om Human Dynamics.
Läs mer

Nätverk för pedagoger riktar sig till dig som vill utvecklas som pedagog och använda dina kunskaper om Human Dynamics.
Läs mer

”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” -   I boken ”Att förstå olikheter i lärande, kommunikation & personlig utveckling” berättas på ett praktiskt sätt och med många exempel hur vi tänker, känner och handlar både som privatpersoner och i offentliga sammanhang. Det är en kunskap som bland annat ger pedagoger en möjlighet att förstå och bedöma sina … Läs mer
Utvärdering av tio år med Human Dynamics - I Sverige har utbildningar i Human Dynamics haft särskilt stor spridning inom förskola och skola. En utvärdering från 2012 där 113 förskolepedagoger medverkade hade som syfte att undersöka hur förskolepersonalen i Osby kommun uppfattat värdet av att ha använt kunskapen om Human Dynamics under tio år. Inom kort kommer du kunna ladda … Läs mer

Comments are closed.