Lära på olika sätt

En vidareutbildning för dig som gått Human Dynamics grundprogram och som är intresserad av olika sätt att lära. Utbildningen skräddarsys efter behov och omfattar 2-5 dagar

Programmet finns i två inriktningar:
– påbyggnad för  pedagogisk personal med fokus på barns lärande.
– påbyggnadsprogram med fokus på vuxnas lärande.

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad kunskap om Human Dynamics främst vad avser förståelsen av individers olika utvecklings- och lärprocesser, samt skapandet av goda lärmiljöer.

Innehåll
• Fördjupning av Human Dynamics med fokus på lärprocesser hos barn
och vuxna
• Fördjupning om de olika grundmönstrens utvecklingsvägar
• Övningar för att stärka den mentala, emotionella och fysiska principen
• Skapande av goda lärmiljöer utifrån de tre principerna

Metod
Vi arbetar med färdiginspelade videofilmer, skrivet kursmaterial, praktiska övningar, gruppuppgifter, diskussioner och egen reflektion. För utvecklingen av de tre principerna använder vi praktiska övningar i musik, rörelse och bild.

Datum för aktuella utbildningar

 

 

 

 

Comments are closed.