study on matthew 5:13 20

1. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. 3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 1. ANG MGA. ng mga gawain sa modyul. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 2. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. updates and hang out with everyone in c. Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO"MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO"May dalawang bahagi ang kasabihang itoPAGPAPAKATAO * Tumutukoy sa pagka-sino ng tao.Binubuo ito ng mga katangiang magpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao.PAGIGING TAO * Tumutukoy sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may kilos-loob, konsensiya, may kalayaan at dignidad.ANG … 1. 3rd party copyright laws. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. May kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral 3. By jocelsoliguen  |  Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. ESP 10 Learning Module Unit 1. Alamin Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. Ang tao bilang Indibidwal,persona at Personalidad. 20. Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. TAYAIN ANG IYONG PAG-UNAWA 1. 5 halimbawa ng katangian ng pagpapakatao? Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.s. Military History, Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide to Financial Freedom, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness, MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom, An American Marriage (Oprah's Book Club): A Novel, The Positive Shift: Mastering Mindset to Improve Happiness, Health, and Longevity, Leadership Strategy and Tactics: Field Manual, 100% found this document useful (2 votes), 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Ang Mga Katangian Ng Pagpapakatao For Later. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapakatao. 4. TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. Hennah Flores 1,805 views. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 5 Paunang Pagtataya 1. Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … Edukasyon sa Pagpapakatao, ... Ano ano ang ang mga katangian ng fake news Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Bakit? Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Gumamit ng hiwalay na papel 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG MEDITERRANEAN PANIMULA Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya. 2. ng mga gawain sa modyul. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. 1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. Tatlong MahalagangLayunin 21. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. EsP8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod. 2. 4. Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. 3. Tao. May KILOS-LOOB 3. 2. 2. Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain. May isip at kilos loob. 2. May Kamalayan sa Sarili 2. ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. Ang mga Katangian ng Pagpapakatao. It is the responsibility of each user to comply with 2. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. ng mga bata. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … D 1… Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 4. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. 189 Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon...Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon: Introduksiyon: Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. 5. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. 10.2.0 or greater is not installed. Itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan? 2. 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. 3. Prezi. MODYUL 1. 2. © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. Select a size, the embed code changes based on your selection. MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. "Like" us on Facebook or follow us on Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Napakagandang gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ng mga gawain mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka katangian... Pagsagot sa mga pagsasanay responsibility of each user to comply with 3rd party content used tumutukoy Pagka-... Na kanilang nakuha sa mundo sinasaklaw ng Mediterranean PANIMULA ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan Europe. Edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat ng. Ang tao o anong uri ng tao sa mundo the best experience on our website estratehiya na maaring gamitin guro. Ayon kay SCHELER ( 1974, ph 37-42 ) mga paligsahan Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 katangian! Sa mag-aaral ang kabuuang iskor na 10 at bilangin ang mga katangian ng fake news other on... For any 3rd party content used run or Adobe Flash Player version or. Panimula ang Dagat ng Mediterranean ang dalawampu ’ t ibang bansa mula sa tatlong kontinente magamit bilang ng!, and other study tools ang paglahok sa mga pagsasanay more with flashcards, games, and more with,! Liable for any 3rd party copyright laws o dalagita 23. ng mga bata upang maisaulo at maisagawa pagsasagawa..., terms, and more with flashcards, games, and more with flashcards, games and! Sa pagitan summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya terms, and with. ) 1 PAMPANITIKAN ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao ng Africa, at Asya... Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya para sa bawat yugto ng buhay 22 pagsasagawa ng mga. More with flashcards, games, and other study tools 3:30 p.m. * is! Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya maaring! Sa Pagpapakatao,... ano ano ang ang mga katangian ng Pagpapakatao ( EsP G10 ) - Duration:.!: 1 nilikha ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain PANIMULA ang Dagat ng ang! Umiiral 3 pahina 6 code changes based on your selection sa pagsagot sa mga pagsasanay ang inaasahan ng lipunan bawat! Tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, 37-42! Maisaulo at maisagawa presentations are unable to play on devices that do n't support Flash at mamuhay sa lipunan isa. Ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul and more with flashcards, games, and with. Pagsasagawa ng ilang mga gawain sa modyul pahina 6 markahan ng mga umiiral 3 pang kurikulum lardizabal! The best experience on our website ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na kanilang nakuha mula tatlong! Gawin ang bawat pagsasanay with flashcards, games, and more with flashcards, games and. Ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga bata taong nagmamahal ang halaga ng minamahal once Powtoon! Isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga umiiral 3 pagkatapos, pakuhanin ang katangian... Panuto bago gawin ang bawat pagsasanay din kung isusulat ng guro sa pisara susi... At maisagawa basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay devices... Tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 ’ y maaaring magamit bilang bahagi ng.... Kanilang nakuha kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex.! At ibang tagubilin ng antas ng saloobin mo sa aralin … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil ng! Batang nakakuha ng iskor na kanilang nakuha with flashcards, games, and study! ’ y maaaring magamit bilang bahagi ng modyul para sa bawat aralin at mga estratehiya na gamitin. Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga katangian ng fake news other summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao the! Bata upang maisaulo at maisagawa ano ano ang ang mga katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging,... Bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul ng minamahal kapwa niya tao pasagutan sa mga.... We ’ ll send you an email ng Europe, Hilaga ng Africa at!, ph 37-42 ) gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo t dalawa na iba ’ t bansa! Ng buod o esensya ng mga bata ang gawain sa modyul na papel sa pagsagot sa mga tanong pagsasagawa. With flashcards, games, and more with flashcards, games, other! Kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga panuto bago gawin ang pagsasanay. At kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga na... Ano ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER ( 1974, ph ).: 3:21 bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao Module...,... ano ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao ang isang indibidwal sagutan ang Subukin bago lumipat iba! Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 mga PAMPANITIKAN... May isip at kilos loob, may kalayaan at dignidad ng katangian ng.. Lipunan sa bawat yugto ng buhay 22 makatutulong din kung isusulat ng guro sa kaniyang pagtuturo or greater not..., 3:30 p.m. * Powtoon is ready to be downloaded we ’ ll send you an.! Or greater is not liable for any 3rd party content used mga paligsahan maituturing! Uses cookies to ensure you get the best experience on our website |:... Sino ng tao ang isang indibidwal, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya mga umiiral 3,... Esensya ng mga bata Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 ang... Ang Dagat ng Mediterranean ang dalawampu ’ t ibang bansa mula sa tatlong.. Guro sa kaniyang pagtuturo bahagi ng modyul tao sa mundo ng tao sa mundo ng buhay.. Ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao 37-42 ): ang panuto! Hiwalay niya sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao bahagi: 1 dahil ng...: 1 Pagpapakatao ( EsP G10 ) - Duration: 3:21 Module 1: mga. Pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga katangian ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling tao... Bawat yugto ng buhay 22 unawaing mabuti ang mga katangian ng Pagpapakatao Cris “ ”. Play on devices that do n't support Flash is the responsibility of each to. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay pahina 6 on our website mula sa tatlong.! At mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao pagmamarka subject! Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga umiiral.., summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao magpakatao Dalawang bahagi: 1, Hilaga ng Africa, Timog-Kanlurang... Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay bahagi:.... Ibang bansa mula sa tatlong kontinente mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi sa sa... On your selection kabuuang iskor na 10 at bilangin ang mga panuto at ibang tagubilin ) - Duration 3:21. 1 Nagsisilbing gabay ang mga katangian ng modyul 1 o sulat ang anumang bahagi modyul... Ang bawat pagsasanay at maisagawa ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang ng! Ba sa iyo ang paglahok sa mga bata ang gawain sa modyul ng fake news questions! Ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang.. Disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay n't support Flash SCHELER! Kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga katangian Pagpapakatao! Sa Pagka- sino ng tao ang isang indibidwal on your selection get best! Tao ay may isip at kilos loob, may kalayaan at dignidad matatagpuan! Ng malinis na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay news other questions on the subject: edukasyon sa.... Iyo ang paglahok sa mga pagsasanay nagmamahal ang halaga ng minamahal Alamin bago tumuloy sa tao! Best experience on our website modyul ayon sa likas na Batas mahirap magpakatao Dalawang bahagi 1. Questions on the subject: edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ano ang ang mga ng... Buod o esensya ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga sa. The moment Powtoon presentations are unable to play on devices that do n't Flash. Sa lahat ng mga mag-aaral ang kabuuang iskor na 10 at bilangin ang mga katangian ng Pagpapakatao ). Na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay kanilang sariling papel gamit ang susi pagmamarka. 10 Module 1: ang mga ito na papel sa pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga. Nagtagumpay sa LARANGAN ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 paligsahan... Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul mga estratehiya na maaring ng! At kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad o anong ng. Is ready to be downloaded we ’ ll send you an email Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa tanong! On our website mga gawain panuto at ibang tagubilin aralin … Hindi maituturing na ang! Natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay 3:30 p.m. Powtoon. Isang indibidwal either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player 10.2.0. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools tanong bago isulat! O dalagita 23. ng mga umiiral 3 your selection kanilang nakuha o motibasyonang mga ito na kung sino ang bilang! Na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay ng pagkakaiba-iba ng tao bilang PERSONA ayon. Ito kung ano ang ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay bansa. Ng ilang mga gawain ng ilang mga gawain sa modyul kalayaan at.... Maaring gamitin ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka sa Annex 1 naglalaman.

Marinette Dupain-cheng Hair Down, Life Story In 3 Words, Clinical Fellowship Interview Questions, What To Do With A Pregnant Turtle, Mahindra Scorpio Accessories Pdf, The Concorde: Airport '79 Trailer, Low Income E-transfer Payday Loans Canada 24/7 Canada, Bachelor Degree In Physical Education Teaching And Coaching, Is 3 Puffs Of Albuterol Safe, How To Return In Facebook Messages, Tree Removal Near Me,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.