Certifierade utbildare

Varför använda en certifierad utbildare?

Av kvalitetsskäl! Det finns 23 certifierade utbildare i Norden, varav 21 i Sverige. De vidmakthåller sin certifiering genom att använda Human Dynamics program samt delta i möten och arbetskonferenser inom ramen för Human Dynamics.
Bara certifierade utbildare har tillgång till de senaste uppdaterade materialen och instrumenten, de senaste Steg-för-steg-guiderna och de senaste rönen om användningar i olika system och sammanhang. De certifierade utbildarna har även tillgång till all nödvändig expertis och all den samlade erfarenhet som finns ”vid källan” hos Human Dynamics International.

       
Lars-Åke Almqvist   Berit Bergström   Lena Byström   Charlotta Dybeck.   Lena Eriksson
.
   .  
 
   
       
Kinga Hernborg   Agneta Jacobsson   Harriet Krantz   Ulla Lindberg
  Anna-Lena Lindeqvist
.
  .  
 
   
Marianne2       Sirkka_Persson  
Marianne Karyd
  Siv Nystedt
  Conny Olsson   Sirkka Persson
  Stig Persson
.
  .  
 
   
       
Gun Serneberg   Malin Skreding Hallgren   Karin Sörnäs   Sofie Öhman   Eva Östlund Henschen

     
       

NORGE

             
Wenche Haglund
  Leene Kjeldsaas
           

Comments are closed.