Certifierad utbildare Ulla Lindberg

Tidigare erfarenheter

Ulla har 30 års erfarenhet av bokutgivning inom områdena pedagogik och psykologi. I sitt arbete som förläggare kom hon i slutet av 80-talet i kontakt med Sandra Seagal, Human Dynamics upphovsman, och såg då att detta var ett värdefullt verktyg för alla som arbetar med andra människors lärande. Efter egen utbildning har hon sedan dess lett kurser, främst inom skolans värld men också inom andra samhällssektorer och är idag senior facilitator.

Human Dynamics för mig

För mig är Human Dynamics ett praktiskt, icke-värderande, verktyg för för att förstå inre olikheter. Så kan t.ex. den pedagog som har kunskaper om Human Dynamics skapa bättre förutsättningar för alla barns lärande och utveckling samtidigt som han/hon har ett redskap för att utvärdera sina egna pedagogiska metoder.

Ulla Lindberg
Zenitha AB
Krossgatan 25
162 50 Vällingby
ulla.lindberg@zenitha.se

Comments are closed.