Certifierad utbildare Sirkka Persson

Tidigare erfarenheter

Sirkka Persson är facilitator inom Human Dynamics Sweden.  Hon är också rektor på en F – 9 skola i Södertälje och handleder rektorer inom det Statliga rektorsprogrammet.

Sirkka tar emot studiebesök till sin skola men kommer även ut till andra verksamheter för att tillsammans med er titta på vilka behov ni har och eventuellt göra en utvecklingsplan. Hon har jobbat med handledning och ledarskap också inom andra branscher än skolan.

Human Dynamics för mig

Främsta orsaken till att jag först blev intresserad av Human Dynamics var att den kunskapen hänger så väl ihop med vår värdegrund, ”Alla människors lika värde”. Jag såg snabbt att det var en värderingsfri kunskap om människors olika sätt att kommunicera, vara och fungera och att jag fick verktyg som bidrog till ökad förståelse, respekt och acceptans för olikheter.

Personligen har denna kunskap lett till att jag fått mer förståelse för andra och blivit mindre dömande, också mot mig själv.

När jag först kom i kontakt med Human Dynamics arbetade jag fortfarande som lärare och jag såg snabbt nyttan av hur jag kunde använda den i mitt arbete med eleverna. När jag sedan blev rektor tog jag med mig dessa insikter och har sedan dess kontinuerligt fortbildat min personal i Human Dynamics. Det hjälper oss inte bara i arbetet med eleverna, utan det blir också en bra grund för vårt klimat i kollegiet.

Som utbildare ser jag fram emot att få vara med och skapa bättre förutsättningar för människor, både privat och i yrkeslivet.

Sirkka Persson
sirkka.persson@kringlaskolan.se
www.kringlaskolan.se

Comments are closed.