Certifierad utbildare Berit Bergström

Tidigare erfarenheter

Berit är senior facilitator i Human Dynamics. Under sin tid som studierektor och lärare i slutet av 1980-talet introducerade hon kunskapen om Human Dynamics i den svenska skolan. Hon har under många år i samarbete med Sandra Seagal och David Horne utarbetat program och material för Human Dynamics utbildningar. Hennes bok Alla barn har särskilda behov (Runa, förlag) publicerades 2001. Tillsammans med Siv Sarrukka har hon också skrivit boken Pedagogikens tango (2004) på samma förlag. Hennes magisteruppsats kom 2007 och finns att läsa på hemsidan, Human Dynamics – Ett verktyg för en interaktiv process i klassrummet.

Berit arbetar numera till största delen med produktion av utbildningsmaterial och som mentor för nya facilitators.

Human Dynamics för mig

– Under mer än 40 år har jag arbetet i den svenska skolan. Det pedagogiska arbetet kring barns utveckling och lärande har alltid intresserat mig. Min kunskap om Human Dynamics gav mig ett redskap att mer medvetet kunna möta varje barns behov i kommunikation och lärande. Att få bidra till barns växt och utveckling är ett av det viktigaste man som lärare kan få göra. Kunskapen om Human Dynamics skapar en bättre förståelse, respekt och acceptans för våra olikheter något som för mig är en nyckel till lärande och utveckling.

Berit Bergström
Brebo Utveckling
Folkparksvägen 164
126 77 Hägersten
Telefon:
070-9576472
beritbergstrom@ownit.nu

Comments are closed.