Certifierad utbildare Karin Sörnäs

Tidigare erfarenheter

Karin arbetar sedan flera år tillbaka som verksamhetsutvecklare och konsult, där jag gör uppdrag inom organisation och styrning i medelstora och stora organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Hon driver också ett eget företag med uppdrag inom personlig utveckling och grupputveckling.

Karin brinner för att inspirera och coacha människor att utvecklas genom att lära känna sig själva bättre. Organisationer består av människor. Gott samarbete mellan människor är därför en förutsättning för att lyckas som organisation. Om vi bättre kan nyttja vår egen och varandras inneboende potential finns det inga gränser för vad vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans.

Human Dynamics för mig

– Alla människors lika värde är grundläggande inom Human Dynamics, och människors olikheter ses som en tillgång i samarbetet med andra. Det har varit en värdefull insikt för mig att förstå hur mitt sätt att vara och lösa uppgifter kan vara en tillgång för andra, och likaså hur andras olikheter kan berika mitt eget arbete.

Human Dynamics har en positiv grundsyn på människors inneboende förmåga till utveckling, vilket stämmer väl med min egen syn. Alla människor kan utvecklas om de vill, och med Human Dynamics som verktyg får man ett kraftfullt och användbart verktyg för det.

Karin Sörnäs
Ekebyvägen 2
168 39 Bromma
Telefon:
072-522 31 41
konsult@sornas.net

Comments are closed.