Certifierad utbildare Charlotta Dybeck

Tidigare erfarenheter

Charlotta är senior facilitator inom Human Dynamics, leg. psykoterapeut, gruppterapeut och organisationskonsult. Hennes grundutbildning är ämneslärare och hon har en magisterutbildning inom psykologi. Charlotta har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling inom såväl näringslivet som offentlig verksamhet. Hon driver idag företaget EduVelop AB som har funnit sedan 1995. Där arbetar hon främst med individ, team- och ledarskapsutveckling, samt med psykoterapi för företagskunder och privatpersoner. Tidigare har Charlotta arbetat som internkonsult inom Svenska Lantmännen, som forskningsassistent vid Stockholms Universitet, inom psykiatrin och inom skola och förskola. EduVelop AB representerar Human Dynamics International i Sverige.

Human Dynamics för mig

– För mig är Human Dynamics en djupgående och värderingsfri kunskap om människors olika sätt att fungera som kan bidra till ökad förståelse, respekt och acceptans. Det är också ett effektivt verktyg för individ- och teamutveckling, där förståelsen om egna och andras styrkor leder till nya insikter och framsteg.

Som utbildare är det givande att följa individer och grupper i den samverkande process som Human Dynamics program innebär och se utvecklingen det leder till.

Personligen har kunskapen om Human Dynamics gett mig en större nyfikenhet på min omvärld och våra olika sätt att fungera. Det har inneburit goda förutsättningarna för mig i mötet med andra människor, både i arbetslivet och privat.

Charlotta Dybeck
EduVelop AB
Bastugatan 14B
118 20 STOCKHOLM
Telefon:
070-746 42 63
charlotta@eduvelop.se
www.eduvelop.se

Comments are closed.