Certifierad utbildare Sofie Öhman

Tidigare erfarenheter

Sofie är karaktärspedagog, med flertalet vidareutbildningar och certifikat inom personlig utveckling. Hon har arbetat flera år inom förskola/skola där hon de sista åren återfanns på posten som bitr.rektor. Med många års erfarenhet från ledarskaps- och utvecklingsarbete både när det gäller privat och offentlig verksamhet så driver hon idag eget företag.

Hennes intention är att få kunderna, oavsett branch, att hitta sina egna framgångsnycklar på både individ, team och organisationsnivå. Att bygga effektiva team/organisationer där man ser olikheterna som en tillgång gör att alla kommer till sin rätt. Det i sin tur bidrar till högre kvalitet där varje människa utvecklar den potential hon har.

Human Dynamics för mig

– Jag tror på människans egen förmåga att styra sitt liv. Att få självinsikt gör att varje individ kan öka sin förmåga till bättre kommunikation och ökat samspel. För mig har Human Dynamics öppnat upp en förståelse inte bara för mitt eget sätt att vara utan även de människor jag möter varje dag. Idag kan jag lyckas i alla möten oavsett i vilken branch och vilket ämne det gäller. Det ger en känsla av tillfredsställelse och framgång i mitt jobb.

Sofie Öhman
ComMore AB
Fagerholmsvägen 38
134 63 Ingarö
sofie@commore.se
www.commore.se

Comments are closed.