Certifierad utbildare Anna-Lena Lindeqvist

Tidigare erfarenheter

Anna-Lena är lärare och fil. mag. i pedagogik med över 40 års erfarenhet av läraryrket. Sedan tjugofem år är hon också verksam som utbildare inom Lärarförbundet. Anna-Lena har många års erfarenhet från ledarskaps- och utvecklingsarbete och driver sedan januari 2003 kompetensutvecklingsföretaget ALLedu med inriktning på bland annat ledarskap, personalutveckling och arbetsmiljö.

Human Dynamics för mig

– Insikten om våra olika sätt att fungera kan bli ett stöd i organiserandet av effektiva team/arbetslag och bidra till ett bättre kompetensutnyttjande. Genom att vi känner till de olika individernas processer kan vi dra nytta av deras starka sidor samtidigt som det blir tydligt vilka sidor som behöver utvecklas och vilka kompetenser vi behöver tillföra. Human Dynamics är också ett utmärkt verktyg för att förebygga konflikter. Genom förståelsen för hur våra olikheter påverkar vårt sätt att kommunicera och agera, har vi lättare att tolka och förstå andras beteenden, vilket bidrar till att eliminera många konfliktanledningar. De kunskaper Human Dynamics ger ökar förutsättningarna för att skapa goda relationer i alla möten med människor, både privat och i det offentliga livet.

Anna-Lena Lindeqvist
ALLedu
Ask 1775
268 90 Svalöv
Telefon:
076-119 19 85
anna-lena@alledu.se
www.alledu.se

 

Comments are closed.