Certifierad utbildare Marianne Karyd

Tidigare erfarenheter

Marianne Karyd är senior facilitator inom Human Dynamics Sweden. Hon är pedagog med vidareutbildning i pedagogik och psykologi.
Hon har en bakgrund som pedagogkonsulent i Malmö och 20 års erfarenhet av att arbeta med handledning och utveckling av arbetsgrupper. Marianne driver sedan 1990 Klockgårdens Kompetensutveckling AB med inriktning på teamutveckling inom offentlig och privat verksamhet.

Human Dynamics för mig

Human Dynamics är det praktiska verktyget för att förstå samspelet och den möjliga kraften mellan människors olika personligheter, att se dessa olikheter som en tillgång i arbetet med bygga kraftfulla arbetslag/team.

Marianne Karyd
Klockgården AB
Böckerskogsvägen 28
269 94 Båstad
Telefon:
0705-78 38 26
marianne@klockgarden.se
www.klockgarden.se

Comments are closed.