Certifierad utbildare Malin Skreding Hallgren

Tidigare erfarenheter

Malin arbetar som utvecklingsledare och kommunikationscoach på utvecklingsenheten Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Hon håller utbildningar i Human Dynamics främst för medarbetare inom hälso- och sjukvård. Utbildningarna är till nytta kopplat till utvecklingsområden som ledar- och medarbetarskap, teamarbete, förbättringsarbete, jämlik vård, bemötande och patientinvolvering.

Human Dynamics för mig

– För mig handlar Human Dynamics ytterst om tron på människors lika värde. Alla kan bidra till utveckling av sig själva och sin omvärld och bör också får möjligheten att göra detta. Inom min bransch, hälso- och sjukvården, gäller detta såväl personal som patienter.

När människor förstår, och får hjälp att sätta ord på, sina olika sätt att fungera (genom Human Dynamics terminologi), växer både självkänslan och förståelsen för medmänniskorna. Det är en stark kraft, som bidrar till att både medarbetarskap och patientbemötande får en djupare kvalitet.

Jag ser hur kunskapen om Human Dynamics får en praktisk nytta i det dagliga arbetet, genom att kommunikationen och samarbetet blir bättre när hänsyn tas till individers olikheter. Det blir också lättare att planera och genomföra möten och rutiner, när det finns en medvetenhet om att information måste föras ut på flera olika sätt, med hänsyn till dessa olikheter.

Malin Skreding Hallgren
Qulturum, Landstinget i Jönköpings länBox 702
551 20 Jönköping
Telefon:
036-32 12 54,
0738-42 12 54
malin.skreding.hallgren@lj.se

Comments are closed.