Certifierad utbildare Leene Kjeldsaas

Tidigare erfarenheter

Lene Kjeldsaas er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen veiledning og coaching.Hun har erfaring som pedagogisk leder, kurs og opplæringsansvarlig, faglig koordinator og prosjektleder i Kanvas. Lene har de siste 5 årene jobbet med veileding/coaching av enkeltledere og ledergrupper. I tillegg gruppeveiledning med ledere fra ulike virksomheter, og veiledning av nyutdannede førskolelærere. I dag er hun leder for Kanvas kompetanse.

Human Dynamics för mig

– Vi mennesker har ulike preferanser til hvordan vi lærer, kommuniserer og samhandler. Dette har Human Dynamics gitt meg mye kunnskap og erfaringer om. Nå respekterer ulikheter på en annen måte og kan se ulikheter som noe positivt og noe som kan utvikle både gruppen og en hel organisasjon.

Leene Kjeldsaas
Leder Kanvas kompetanse
Møllergt.12
0179 Oslo
NORGE
Mobil: 99 00 75 24
lk@kanvas.no
www.kanvas.no

Comments are closed.