Certifierad utbildare Lars-Åke Almqvist

Tidigare erfarenheter

Lars-Åke arbetade som mentalskötare på 70-talet på Ulleråkers sjukhus i Uppsala. 1980 blev han anställd som ombudsman på Kommunal. 1992 startade Kommunal, på Lars-Åkes initiativ, ett utvecklingsbolag Komanco AB. Från 1997-2009 var Lars-Åke 1:e vice ordförande i förbundet. Inför sin pensionering blev han erbjuden att ta över verksamheten i Komanco. Det ledde till att Alamanco AB startades hösten 2009.

Lars-Åkes drivkraft är att göra det möjligt för grupper och organisationer att utveckla sitt samarbete så de kan nå sina mål, och därigenom skapa en god ekonomi, högre kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Human Dynamics för mig

– Hur framgångsrik en organisation är avgörs till stor del av hur samarbetet är i den lilla arbetsgruppen. För att vi människor kan kunna samarbeta med andra behöver vi börja med att förstå oss själva. Då först kan vi se och uppskatta att andra är olika mig, och att vi behöver hitta sätt att använda varandras olikheter. Jag använder de insikter som jag utvecklat genom  Human Dynamics varje dag i mitt konsultarbete, men också i mitt privatliv i kontakten med mina nära och kära.

Lars-Åke Almqvist
Alamanco AB
Traversvägen 2
136 50 Haninge
Telefon:
070-671 11 56
lars-ake.almqvist@alamanco.se
www.alamanco.se

Comments are closed.