Certifierad utbildare Kinga Hernborg

Tidigare erfarenheter

Kinga har en gedigen bakgrund som pedagog och chef, inom såväl offentlig som privat sektor och driver sedan många år eget företag. Hon har, med över 25 år som föreläsare, mycket god erfarenhet och en helgjuten kunskap om vikten av god kommunikation. Kinga har ett flertal vidareutbildningar och certifikat inom pedagogik, personlig utveckling, kommunikation, nätverksarbete och organisationsutveckling.

Kinga förmedlar två tydliga spår i sitt arbete Kommunikation i alla miljöer och Personliga egenskaper. Human Dynamics är det perfekta redskapet för att förstå och se människors olikheter som en tillgång, både individuellt och i grupp samt ledarskap.

Human Dynamics för mig

Dagens unga växer upp i digitala miljöer, lär sig kommunicera och tänka på ett annat sätt vilket måste uppmärksammas och tas hänsyn till på alla arbetsplatser. Redan i förskolan är alltså vikten av kommunikation, motivation och personliga egenskaper nödvändiga. Om vi som vuxna kan tillgodose barns olika inlärningsbehov kan vi få bukt med, och sannolikt minska, alla diagnoser som svämmar över i både skola och vuxenvärld idag.

 
Kinga Hernborg
Karaktärspedagog
Telefon:
0707173680
E-post:
info@kingahernborg.se Hemsida: 
www.kingahernborg.se
     

Comments are closed.