Nätverk för pedagoger

Detta nätverk riktar sig till dig som vill utvecklas som pedagog och använda dina kunskaper om Human Dynamics.

15 000 personer inom skola och förskola har genomgått grundutbildning i Human Dynamics i Sverige, och på många håll bedrivs omfattande utvecklingsarbete i syfte att dra nytta av kunskaperna i den pedagogiska verksamheten. Tanken med nätverket är att skapa en mötesplats för alla som vill ”göra något med sina kunskaper” och som vill få kontakt med andra och utbyta tankar. Ansvarig för nätverkets hemsida är Föreningen för Pedagogisk Utveckling.

Är du pedagog och vill bli medlem i nätverket?
Skicka namn och adress till oss här!


Human Dynamics på Bifrost Förskola i Mölndal

Under 2011 gick förskolepedagoger och lärare från Möndals kommun utbildning i Human Dynamics.
På Bifrost förskola har personalen med hjälp av kunskap om Human Dynamics börjat att förändra miljön för barnen.
Man vill skapa en miljö som bättre kan möta barnens olika behov.

     Se klipp på Youtube

Sommarkurs 2012

Föreningen för pedagogisk utveckling erbjöd även 2012 en sommarkurs som riktade sig till pedagoger med minst fyra dagars grundutbildning i Human Dynamics. Deltagarna bjuds på själva utbildningen och betalar endast för de kostnader som är förknippade med kost, logi och material.
Kursledarnas insatser görs alltså helt ideellt inom ramen för föreningen. Program genomfördes under det övergripande temat: ”Human Dynamics i praktiken”. En spännande programpunkt 2012 blev Human Dynamics och matematik.

Workshops, föreläsningar och mycket annat genomfördes i en spännande
blandning.

Comments are closed.